Retroguiden.se Folkbildande om spelhistoria

Space1889_01 0

Space 1889

Space 1889 baseras på det populära papper-och-penna-rollspelet med samma namn som hade en liten storhetsperiod vid den här tiden.