Fem spel som lånade lite för mycket: 5. Guru Logic

KlonerKopior_570x350
 

Att vara speldesigner är inte alltid så lätt. Ibland drabbas man av idétorka, ibland vill man bara hylla någon annans arbete. Och så finns det förstås de som till synes utan skrupler stjäl rakt av. Kommande dagar kommer jag presentera fem exempel på spel som kom lite för nära. Jag har valt att kalla det här segmentet: Fem spel som lånade lite för mycket eller Kom på något bättre själv!
 

Originalet.

Originalet.

Guru Logi Champ var ett pusselspel som släpptes på den japanska marknaden för Game Boy Advance 2001. I spelet styr man en kanon som bemannas av två ankor. Målet är att fylla ett antal tomma rutor i ett rutnät genom att suga in befintliga stenar för att sedan skjuta iväg dem. Spelet visade sig vara så pass enkelt i sin uppbyggnad att det med liten möda borde gå att porta till andra plattformar. Det tog spanjoren Eduardo Robsy fasta på när han portade spelet till den första generationens MSX-datorer och kallade det för Guru Logic.
 

 

Kopian.

Kopian.

Spelet presenterades på den årliga utvecklartävlingen MSXDev 2003. Efter ett halvår hade dock Aiky, som köpt rättigheterna till spelet av Compile, fått nys om portningen och sände ut ett brev där man krävde att spelet skulle dras in. Detta trots att det alltså släpptes gratis till en 25 år gammal dator. Men man kan fråga sig varför Eduardo var tvungen att kopiera såväl namn och grafisk design som orginalspelets banor nästan rakt av. Hade han ansträngt sig lite mer och gjort en mer personlig tolkning är det mycket möjligt att spelet hade kunnat leva kvar.
 

Läs även:
Del 1 – The Great Gianna sisters
Del 2 – Stellar forces
Del 3 – K.C. Munchkin
Del 4 – Catch Simona in New York city