”Never hold a joystick again!”

Torsdag är mitt i veckan och därmed en ganska tung dag. Retroguiden erkänner detta och ger er därför en dos humor i kombination med nostalgi. Den är rolig på så många plan. Vet någon vilken maskin denna annorlunda joystick användes till får ni gärna lägga en kommentar. Bilden hittade jag här.