Spelpionjären Thomas T Goldmith avliden

Thomas T Goldsmith Jr. har avlidit. Vem var denne Thomas Goldsmith undrar ni? 1947 skapade han det som av många anses vara det första tvspelet.*

Tillsammans med Estle Ray Mann skapade han ett spel med ett katodrör där man skulle avfyra missiler mot ett mål. Inspirationen kom från de radarskärmar från andra världskriget som Goldsmith för övrigt varit med och utvecklat. Själva målen i spelet fick läggas utanpå katodröret (plastfilm?) eftersom det inte gick att rita ut någon grafik. 1948 fick de patent i USA på sin uppfinning som de kallade Cathod-ray tube amusement device.

Thomas T Goldsmith Jr dog den 5: mars och blev 99 år.

För den som vill göra sitt eget missilspel finns ritningarna från patentansökan att beskåda här.

*

Termen tvspel används här i dess bredaste definition eftersom det inte handlade om någon tvapparat som vi känner det idag.